Spirituele groei en opleiding tot Reiki Therapeut   

  

Japans Symbool voor Reiki. Het Usui Reiki-systeem is rond 1900 opnieuw vorm gegeven door dr. Mikao Usui. In de lineage - de afstammingslijn - van het Usui Systeem is de "Reiki-fakkel" doorgegeven via Chujiro Hayashi en Hawayo Takata aan Phyllis Lei Furumoto, de huidige Reiki-Grandmaster
Op 16 November 2005 werd de Informatieavond gehouden van de Opleiding Reiki Therapeut. Wie de avond (heeft ge-) mist kan persoonlijk contact opnemen voor meer info. 

Deze opleiding is als Spirituele Groeireis al zeer de moeite waard en leidt bij voltooiing tot "gecertificeerd Reiki Therapeut". 
Maar ook als je kiest voor Spirituele Groei voor jezelf en niet praktiserend wenst te worden, dan is de opleiding m.i. zeker de moeite waard, omdat je zult kennismaken met allerlei aspecten van je (en ons) menszijn, diepgaander inzicht zult verwerven in je persoonlijke normen en waarden (en van die van je medemensen) en gaandeweg vrijer in je vel zult komen te zitten.

In deze spirituele groei opleiding zullen we eraan werken dat de deelnemers "écht" kunnen zijn; open dus, onbevangen en zichzelf. Daarnaast werken we aan het zo bewust mogelijk worden van persoonlijke voorkeuren en vooroordelen, werken aan met diepgaander besef (inzicht) kunnen kijken naar bewegingen in het leven, we diepen de betekenis van ziek zijn (en bepaalde ziektebeelden) uit, en werken eraan om anderen - ondanks ondersteuning en/of begeleiding die wij misschien willen (gaan) geven - in hun waarde te kunnen laten. Het wordt dus werken aan de kwaliteit van ons menszijn om met meer inzicht ons levenspad te kunnen kiezen en bewandelen en - voor wie dat wil - anderen daarin ook te kunnen ondersteunen en begeleiden.

In de opleiding zal verdiepend met Reiki gewerkt worden. Hierbij zal ik gebruik maken van de kennis en ervaring vanuit mijn kwaliteiten als traditioneel opgeleid Usui Shiki Ryoho Reikimaster.

Verder zal voor groei van inzicht gebruik worden gemaakt van verschillende mogelijkheden. Zo zal gewerkt worden aan het contact met cliënten (of medemensen in het algemeen) als gesprekspartner of therapeut (denk aan psycho-sociaal werk) en zal inzicht verdiept worden door te werken met Levenswijsbegeerte en Filosofie. Bij dit laatste maak ik gebruik van mijn 12 jarige opleiding "Bewust Denken" (P.W. van Dijk) die met een 2-jarige opleiding werd afgerond als gecertificeerd cursusleider "Levenswijsbegeerte" (P.W. van Dijk; auteur van o.a. "Bewust Denken, Leven in Harmonie", "Wie ben Ik?", "Wat is Geluk?", "Het milieu dat ben je zelf",  e.v.a.). 

In de opleiding zal gebruik worden gemaakt van gepaste literatuur en zal ik ook gebruik maken van Levenswijsbegerige/filosofische werken; denk hierbij aan literatuur als "Swabhawat, korte weg naar wijsheid", literatuur van Inayat Kahn, Kirpal Singh, en vergelijkbare literatuur (verstrekte documentatie is bij de prijs inbegrepen).

Er worden ook met grote regelmaat werkopdrachten gegeven; je moet hierbij niet denken aan huiswerk in de zin van multipel choise vragen beantwoorden, maar aan het verhalend beantwoorden van gestelde vragen. Bij de beoordeling van de werkopdrachten zal gekeken worden naar de inzet bij de uitvoering ervan. Omdat in vele werkopdrachten gevraagd wordt naar uitwerken van persoonlijke visies, wordt niet zozeer cijfermatig technisch beoordeeld, maar meer inhoudelijk; o.a. naar het willen en durven verwoorden van je persoonlijke visies, opvattingen.

De opleiding zal bestaan uit 14 werkavonden (van 19.45 tot 22.15 uur) en 3 workshopdagen. De workshopdagen staan gepland op zaterdagen, maar als de deelnemers collectief tot overeenstemming kunnen komen, dan kan in plaats daarvan ook gekozen worden voor 3 doordeweekse dagen. 
Voor certificering geldt, dat voldoende werkavonden en workshopdagen bijgewoond zijn. Ter vervanging van gemiste onderdelen kunnen aanvullende werkopdrachten gegeven worden. 
Tevens - je mag je na afloop tenslotte ook Reiki Therapeut noemen - wordt van je verwacht dat je vóór afronding van je opleiding je Reiki 2e graad hebt gedaan. Elders opgeleide cursisten, cursisten uit andere stromingen dan het Usui Reiki Systeem en  oud-cursisten die daartoe behoefte hebben, kunnen tegen gereduceerde prijs her-initiaties Reiki 2e graad ontvangen in een van de Reiki 2 cursussen van het SK-Reikicentrum, als zij dat wenselijk vinden en/of op prijs stellen.

De opleidingskosten voor deze 20 dagdelen durende opleiding bedragen € 500,- (incl. documentatie, koffie/thee, lunches op de workshopdagen, en eventuele cursusmaterialen, excl. eventuele aanvullende maar niet verplichte literatuur).

Aanvangstijd van de Info-avond: 20.00 uur (tot ca. 22.00 uur). 
Bijdrage voor het bijwonen van deze avond: € 4,-.
De opleiding zelf zal starten op 30 November 2005. 

Nb.: vanzelfsprekend is er ook bij deze opleiding sprake van gratis telefonische ondersteuning bij vragen m.b.t. de Opleiding Reiki Therapeut (zie telefonische bereikbaarheid onder adresinfo); met extra aandacht voor positieve ontwikkelingen, voortkomend uit mentale, emotionele en spirituele groei Echter: onder deze ondersteuning vallen niet de levensvragen en -problematiek die tijdens de opleidingsavonden besproken kunnen worden. En bij zaken die een therapeutische persoonlijke benadering vragen; zal als gebruikelijk een afspraak voor een consult moeten worden gemaakt. 

  

© 1994-2006 - Philip Secreve / SK - Reikicentrum

  Naar Boven